Rafinérie jedlých olejů PREOL FOOD

Zákazník: PENTO, spol. s r.o.

Akce: Preol, a.s. Lovosice - Rafinérie jedlých olejů  

Montáž zařízení
Montáž potrubních rozvodů vč. armatur tř.17, tř. 11 a 12 včetně nátěrů
Zkoušky, předání díla objednateli.
Termín realizace: 09/2014 – 08/2015